slide.png
slide.png

De overheid legt de uitvaartsector bijzondere maatregelen op om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Deze maatregelen hebben een invloed op de uitvoering van alle uitvaarten en op onze werking in het contact met de overledene en de betrokken familie en nabestaanden. Wij geven jullie daarom graag de volgende informatie mee:

- Uitvaartplechtigheden: uitvaartplechtigheden mogen enkel plaatshebben in intieme familiekring met een maximum van 20 personen en dit zowel in de kerk als in de aula. Bij aanwezigheid dient de regel inzake social distancing (1,5 m afstand) constant te worden gerespecteerd. Het groeten van de kist of de urne gebeurt aan het einde van de dienst en kan enkel zonder fysiek contact te maken. Dit kan door bijvoorbeeld een buiging te maken, even stil te staan of met de hand een kruisteken te maken (wijwater zal niet ter beschikking zijn). Voor de plechtigheden in aula ‘t Sant (Hechtel) zal kosteloos een DVD-opname van de dienst worden voorzien.

- Koffietafels: mogen onder geen enkele omstandigheid plaatsvinden.

- Begroetingsmomenten: begroetingsmomenten mogen enkel plaatshebben in familiale kring (in verwantschap tot de 2e graad) en zijn steeds op afspraak. Om de social distancing te kunnen respecteren zullen in de rouwkamer bezoekers enkel worden toegelaten in kleine groepen van maximum 5 personen. Om alle getroffen families te kans te geven om te groeten zal elk begroetingsmoment beperkt worden in tijd tot 30 minuten. Er mag géén fysiek contact worden gemaakt met de overledene. Groeten kan door een buiging te maken, even stil te staan, de hand op het hart te drukken of met de hand een kruisteken te maken (wijwater zal niet ter beschikking zijn). De familiekamer wordt gesloten en er is geen mogelijkheid om drank te consumeren.

- Uw medeleven betuigen: Publieke afscheidsmomenten zijn onder geen enkele vorm toegelaten. Families die vandaag getroffen worden door een overlijden gaan doorheen extra moeilijke tijden. Uw medeleven is dan ook extra belangrijk. U kan uw medeleven steeds telefonisch betuigen (rechtstreeks naar de familie) of u kan schriftelijk condoleren op het vermelde rouwadres of online via onze website op de pagina rouwberichten. Neem zeker de tijd om dit te doen en de familie met een mooie tekst een hart onder de riem te steken.

- Winkelruimte en andere afspraken: de winkel zal gesloten zijn. Voor vragen kan er steeds telefonisch of per mail contact worden genomen. Niet dringende afspraken waarvoor fysiek contact vereist is worden uitgesteld tot wanneer de maatregelen en onze werking het weer toelaat.

- Fysiek contact / Handhygiëne: gelieve onder geen omstandigheden fysiek contact te maken met de overledene, elkaar en onze medewerkers. Een handdruk, knuffel of zoen is uit den boze, een knikje of een hand op het hart is ook een blijk van medeleven. De social distancing van 1,5 meter dient steeds gerespecteerd te worden. Het blijft daarnaast ontzettend belangrijk om een goede handhygiëne toe te passen en zodoende de handen goed te wassen en eventueel de voorziene hygiënische handgel te gebruiken.

- Een overlijden in de familie, wat nu? Indien u wordt getroffen door een overlijden in de familie gelieve ons steeds telefonisch te contacteren. Het is belangrijk om, indien de persoon die overleden is drager was van het coronavirus, ons hiervan direct op de hoogte te stellen. Bij een overbrenging van de overledene (ook bij overlijdens die niets met het coronavirus te maken hebben) mogen géén personen (ook géén familie) aanwezig zijn. Wij zullen u telefonisch verdere richtlijnen geven betreffende de praktische regelingen omtrent de uitvaart. Verdere regelingen hebben steeds plaats bij ons op kantoor en mogen slechts worden bijgewoond door 2 familieleden. 

Houd u steeds aan de social distancing van 1,5 meter!