slide.png
slide.png

Een laatste groet

In aula ’t Sant is er een begroetingsruimte voorzien waar de avond voor de afscheidsplechtigheid een laatste begroetingsmoment kan worden georganiseerd.
Familie, vrienden, geburen, kennissen en collega’s kunnen hier een laatste groet brengen aan de overledene en de familie condoleren. Ook wanneer u kiest voor een kerkelijke uitvaartliturgie kan het begroetingsmoment (eventueel na de avondwake) plaatshebben in aula ’t Sant.