slide.png
slide.png

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in de aula van het crematorium Stuifduin te Lommel op zaterdag 31 augustus 2019 om 12.00 uur.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium te Lommel op vrijdag 30 augustus 2019 van 19.00 tot 19.30 uur.