slide.png
slide.png

Rouwdrukwerk

Wij beschikken over eigen apparatuur om het rouwdrukwerk (rouwbrieven, rouwkaarten en gedachtenisprentjes) te kunnen leveren. Nadat wij bij de bespreking van de uitvaart de schikkingen voor de rouwbrief hebben gemaakt, werken wij een ontwerp van de rouwbrief en het gedachtenisprentje voor u uit. Nadat u een voorontwerp hebt gezien, heeft u een concreter idee over hoe de rouwbrief er zal uitzien en kunnen wij wijzigingen aanbrengen waar nodig. Wanneer u het voorontwerp hebt goedgekeurd kunnen wij overgaan tot het drukken.

Doordat wij het rouwdrukwerk in eigen beheer uitvoeren zijn we veel flexibeler, kunnen wij rechtstreeks uw wensen uitwerken en kan u bijgevolg sneller over uw rouwkaarten beschikken.