Persoonlijke uitvaartzorg met stijl en respect,
Wij bieden u de gepaste ondersteuning.

Contacteer ons

Rouwdrukwerk

Wij beschikken over eigen apparatuur om het rouwdrukwerk in regio Hechtel-Eksel, Lommel en Oudsbergen te kunnen leveren. Rouwdrukwerk omvat onder andere rouwbrieven, rouwkaarten en gedachtenisprentjes.

Hoe gaan we te werk

Nadat wij bij de bespreking van de uitvaart in Hechtel-Eksel, Lommel en Oudsbergen de schikkingen voor de rouwbrief hebben gemaakt, werken wij een ontwerp van de rouwbrief en het gedachtenisprentje voor u uit. Nadat u een voorontwerp hebt gezien, heeft u een concreter idee over hoe de rouwbrief er zal uitzien en kunnen wij wijzigingen aanbrengen waar nodig. Wanneer u het voorontwerp hebt goedgekeurd kunnen wij overgaan tot het drukken.

Doordat wij het rouwdrukwerk in eigen beheer uitvoeren zijn we veel flexibeler, kunnen wij rechtstreeks uw wensen uitwerken en kan u bijgevolg sneller over uw rouwkaarten beschikken.