slide.png
slide.png

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in aula 't Sant te Hechtel op vrijdag 23 augustus 2019 om 11.00 uur.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium te Meeuwen op donderdag 22 augustus 2019 van 19.00 tot 19.30 uur.